Změna sídla – STECOMTRA s.r.o. a STECOMTRA Steel Components s.r.o.

Od 5. června 2018 firmy STECOMTRA a STECOMTRA Steel Components změnily adresu sídla.

            SÍDLO:                                               PROVOZOVNA:

               28.října 41/3138                              Hřbitovní 910/74
               702 00 Ostrava                                741 01 Nový Jičín