Podnikové vzdělávání zaměstnanců za pomoci Evropské unie

Společnost STECOMTRA se zapojila do výzvy „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“, která je spolufinancována Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu a odbornou úroveň pracovníků a dosáhnout souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.