Pro novojičínskou společnost Stecomtra vyrábějící primárně rámy a komponenty pro kamionové návěsy předních světových značek byl rok 2019 opět úspěšný. Realizovala tržby přesahující hranici 550 milionů Kč. Přitom se společnosti podařilo udržet vysokou úroveň rentability EBITDA, která se přiblížila hranici 50 milionů korun.

Rok 2018 byl celkově pro evropský trh výrobců návěsů pro kamiony silným obdobím, což se projevilo příznivým trendem i v počátku roku 2019. Tento trend se promítl také do novojičínské společnosti, jež zejména v prvních dvou kvartálech loňského roku zaznamenala pozitivní nárůst tržeb.

Z evropských zemí se na velikosti tržeb podílelo největší měrou Německo, kam společnost dodává své rámy například pro výrobce Kögel a Humbaur. Významným zákazníkem je i rakouský Schwarzmüller. Další rámy putují také do společností z oblasti Beneluxu, jakými jsou například VDL a LAG.

Zásadním momentem závěru roku 2019 byla realizace fúze původních tří společností Stecomtra s.r.o., Stecomtra Steel Components s.r.o. a Stecomtra Property s.r.o. pod jednotný název Stecomtra a.s., čímž vstupuje v roce 2020 společnost do dalšího patnáctiletí období své existence jako jeden celek.

Největší výzvou společnosti i přes aktuální koronavirovou krizi zůstává rozšíření a zefektivnění výroby, jakožto také modernizace a inovace technologií strojového parku. Ačkoli základem výrobní činnosti nadále zůstává šasi kamionových přívěsů a návěsů, Stecomtra se od svého vzniku etablovala i na trhu rámů pro přístavní logistiku nebo pro nákladní železniční přepravu. Mezi hlavní cíle do roku 2020 a dalších let tedy patří pokračující diverzifikace produkce.

O SPOLEČNOSTI STECOMTRA a.s.

Společnost Stecomtra a.s. je předním výrobcem rámů a komponentů pro kamionové návěsy předních značek jako jsou Kögel, Schwarzmüller, Humbaur, VDL či LAG. Společnost, sídlící v Novém Jičíně nedaleko Kopřivnice, se stala součástí skupiny Promet Group v roce 2017. Svým potenciálem v podélném svařování rozšířila možnosti skupiny nejen o kapacitu, ale také o řadu nových zákazníků. Společnost kombinuje zakázkovou a sériovou výrobu rámů, které jsou vyráběny primárně pro zahraniční zákazníky. Společnost vytváří pracovní místa pro více než 200 lidí a vytváří tržby přesahující úroveň půl miliardy.