„Energetické úspory v areálu STECOMTRA a.s.“

Společnost Stecomtra a.s. realizuje za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt Energetické úspory v areálu Stecomtra a.s. Projekt se týká správního objektu v areálu, ve kterém jsou umístěny šatny a koupelny, výrobní prostory a administrativa. Obsahem projektu je zateplení obálky objektu, tj. zateplení obvodové konstrukce až pod úroveň okolního terénu, zateplení střešního pláště objektu, výměna oken, výměna střešního světlíku, regulace dodávky tepla. Celková podpora projektu z fondu je ve výši maximálně 30% způsobilých výdajů projektu. Částka dotace činí 1.860.000,00Kč.