Stecomtra je dceřinou společností zabývající se výrobou a exportem podvozkových rámů, komponent a podkomponent pro kamionové návěsy.

CÍLE: Udržovat vysokou profesní a odbornou úroveň, pružně reagovat na vývoj a potřeby v oblasti strojírenského průmyslu a uspokojit vysoké kvalitativní standarty nejen tuzemských, ale i zahraničních zákazníků. V návaznosti na udržitelnost životního prostředí, realizujeme řadu opatření a investic, které vedou ať už k optimalizaci výroby s menší zátěží na životní prostředí či či investic v rámci budov, které vedou k úsporám tepla a energie, potažmo pak také zátěže.

HODNOTY: Sdílíme stejné hodnoty jako koncern, do kterého patříme, tedy hlavně zaměření na transparentnost, spolehlivost a stabilitu, stejně jako na dlouhodobé vztahy, o které neustále usilujeme. mezi naše hodnoty řadíme také udržitelnost naši výroby, našeho okolí a společenské odpovědnosti, nejen v oblasti udržitelnost zaměstnanosti, ale také přispívání k rozvoji regionu, ve kterém podnikáme.